• Galore
  • Galore

Aktuellt

Aktuellt

Pågående större entreprenader:

-Ännu en etapp av IKEA´s BoKlok koncept, nu är det 58 st Lägenheter i Fullerö

-EMP Datahall i Stockholm med Reservkraftdieslar, UPS:er, Bergkyla Utförd som en totalentreprenad av galore inkl byggnationer

-Ännu en Folktandvård, denna gång i Stationsgallerian i Uppsala

-Stammbyte etapp 3 i Mörbylund

-Flertalet elbilsladdare runt om i Uppsala år Vasakronan och UppsalaHem

-Likspänningnät mellan huskroppar på SciensPark för att ta tillvara på enegin från solpanelerna där den som bäst behövs

-Nytt Ramavtal med SLU

Ganska Aktuellt

Ganska Aktuellt

December 2016: Förlängning av ramavtal med Fortifikationsverket

December 2016: Återförsäljare för ASSA/ABLOY produkter, TRAKA Nyckelsåp

September 2016: Nytt ramavtal med Uppsala Kommun, Uppsala Vatten, Uppsala Hem

September 2016: Flyttar vi till våra efterlängtade nya lokaler på Gnistagatan 15

galore ELECTRO AB blir vi exklusiv installatör installatör av solcellspaneler åt Solarteknik AB.

Maj 2016: Nytt ramavtal med Svenska Kyrkan gällande el-installationer

April 2016: Nytt Ramavtal med Stanley Security gällande installationer av säkerhetsinstallationer

Mars 2016: Nytt ramavtal Vasakronan

Lite Mindre Aktuellt

Under 2015: Profilerar vi om med ny modern logotyp samt byte av hela vagnparken till en ny och mera miljövänlig.

Under 2014: galore ELECTRO AB firar 15års jubileum

September 2014: Nytt Ramavtal med Stokab

Juni 2014: Nytt Ramavtal med Akademiska Hus