• Galore
  • Galore
di gasell

Gasell 2010
Gasell 2011

Om Galore electro

galore ELECTRO AB grundades 1999 av nuvarande ägare och tillika VD. 2002 ombildades företaget till aktiebolagsform.

Grundidén har varit att erbjuda professionella och långsiktiga total-lösningar för våra kunder till konkurrenskraftiga priser.

Vi är i dag 40 st medarbetare och kommer under 2018 anställa ca 5 personer.

I företaget finns behörighet utfärdat av elsäkerhetsverket för alla typer av elinstallationsarbeten, även högspänning dvs. över 1000volt

Företaget är medlem i eio (Elektriska Installatörsorganisationen) samt har kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet

Kvalitet & miljö

Kvalitet och miljöintyg från QiM AB

God kvalitet och miljömedvetenhet , både vad gäller arbetsmiljö, tjänster och produkter, är mycket viktiga områden för oss. I Kvalitetspolicyn ingår att vi skall uppfattas som en god arbetsgivare och bra samarbetspartner, att vi ska skapa långsiktiga relationer med våra anställda, kunder och leverantörer samt att vi skall inge förtroende.