• Galore
  • Galore
Av-anläggningar

Av-anläggningar

För offentlig och hemmiljö kan vi erbjuda installation och service av AV-anläggningar och styrsystem.

Inom detta segment arbetar vi i ett nära samarbete med de bästa i branschen, där vi använder vår kunskap gällande installationsteknik och våra samarbetspartners kunnande gällande rätt och senaste teknik.

Detta är något som kommer starkt i hemmiljön där man vill kunna styra och övervaka allt med, av både praktiska och miljöriktiga orsaker.