• Galore
  • Galore
 Trygghets/vård larm

Trygghets/vård larm

Vi utför installation och service av trygghetslarm, personallarm m m för äldreboenden, servicehus, psykvård och dylikt, med de på marknaden bästa leverantörerna.

Inom detta segment kan vi erbjuda en totallösning för Er, som vi tror få andra kan matcha och dessutom är vi märkesoberoende.

Se vidare information under fliken konsultation.